STRANGE

حرکت رزمی و کونگ فو (امین ظهراب بیگی)

آموزش تکنیک های وینگ چون به صورت کلیپ

وینگ چون و دیگر سبکها

حتی محبوبترین رزمـی کار جهان یعنی "بروس لی"آغاز کار خود را با این سبک وشاگردی استاد "ییپ من" شروع کردند اما بنا به دلائلی مجبور به ترک چین شدند ونتوانستند تمامی فنـون آن را یاد گیرد ٬اما بعدها تکنیکها وفنونی را در آن آوردند که اکنـون در آمریکا سبک بروس لی با نام دیگـری خوانده میشود که در هیچ جا جز آمریکا تدریس نمیشود ٬ اما وینگ تسون یا وینـگ چـون هنوز در چین به دلیل تعصـبات آنها هنـوز به همین نام خوانده میشود. چینی ها از قدیم به دلیل تعصبات بر ورزشهای رزمی:کونگ فو ٬ تای چی چوآن ٬ شائولین و ... با ژاپنی ها جنگهای بسیاری داشته اند اما آنچه مسلم است آنست که چین وبه خصوص سبک وینگ چون سنتی مدتهای مدیـدی است که از اصیـل تریـن وبه وجـودآورنـده ترین سبکهای امروزی بوده اند تا آنجا که اغلب سبکهای رزمی حتی حرکات این سبک را دارند منتهی با تفاوتی در نام. وینگ تسون یا وینگ چون مدرن( WT )نیز ادامه همان سبک وینگ چون سنتی است وهنوز از بزرگترین وقدرتمندترین سبکها ٬ بطوری که رزمـی کاران بسیـاری از هنـرهای رزمـی در مبـارزه با مبارزان وینگ چون یارای مقابله نداشته اند زیرا که مبنای این سبک بر قدرت نیست ٬ بلکه بر سرعت ٬ دقت و توانایی کامل بر چگونگی استفـاده فنون آن است ونیز مهمترین قسمـت در این سبک نحـوه ایستادن ودفع ضربات است که سبکها دیگر به آن اهمیتی نمیدهند. در این سبک شاید ماه ها بر نحوه ایستادن تکیه کنند وتاکید بر آن داشته باشند ٬ حال آنکه بسیاری از سبکها اصلا به نحوه حرکت پا وایستادن توجهی ندارند. اغلب سبکها مبنای شان بر قدرت جسمانی است اما یک هنرجوی وینگ چون کار که توانایی داشته باشد میتواند با ضربه پا مردی به وزن۱۰۰ کیلو را به عقب پرتاب کند وبر خلاف سایر رشته های رزمی ٬اندام وینگ چون کاران بسیار لاغر است زیرا قابلیت در قدرت جسمانی نیست بلکه در سرعت است و تصمیم سریع در انتخاب فن.

وینگ چون

وینگ*چون یك هنر دفاع شخصی چینی می*باشد كه در بیش از 250 سال پیش توسط یك راهب بودایی به نام ان* جی موی بنیان شده است. گفته می*شود كه در این رشته رزمی مؤثرترین فنون شیوه*های مختلف كونگ*فو آموزش داده می*شود.
وینگ*چون به رزم جویان می*آموزد كه چطور باید از ضربات سطح پایین پاها واز حركات سریع و بیشمار دست و انگشتان جهت شكست دادن حریف استفاده كرد. در این رشته همچنین به این مطلب اشاره می*شود كه نیرو را علیه نیروی حریف بكار نبرید چرا كه دراین حالت كاملاً واضح است كه شخصی كه نیروی بیشتر و عظیم*تری دارد پیروز خواهد شد،پس یكی از مؤثرترین تكنیك*ها در این شیوه تغییر موقعیت و تغییر مسیر دادن*های سریع و به موقع می*باشد كه می*تواند از گرفتاری و در معرض ضربات حریف قرار گرفتن نقاط حساس و مركزی بدن جلوگیری كند. شیوه رزمی وینگ چون یكی از پرطرفدارترین شیوه*های كونگ*فو در سراسر جهان می*باشد. علت عمده محبوبیت این رشته به این دلیل است كه بروس*لی نیز خود از شاگردان استاد بزرگ هنگ*كنگی وینگ چون ییپ*من بود و در این رشته رزمی آموزش*های بسیار وسیعی را گذرانده بود.

اولین راهبه ی بودائی

درتاریخچه پیدایش (وینگ چون کونگ فو) تازمانی که این هنر توسط استاد بزرگ(یپ من) برای اولین باردرهنگ کنگ به صورت علنی آموزش داده شد، سه زن نقش مهمی راایفا کرده اند.


[تصویر: girl.jpg]

اولین راهبه ی بودائی نجی موئی میباشد که ابداع کننده وینگ چون بوده است. او یکی از مخالفان سلسله ی منچوری بود و دراین میان بامردان جنگجوی زیادی که از طرف سلسله منچوری برگزیده میشدند ، مبارزه کرد و پیروز شد.

دومین راهبه ی بودائی

دومین خانم ییم وینگ چون،اولین هنرجوی این هنربود که این سبک به نام اوست، جالبست که بدانید او نیز آموزش را اولین بار با شوهرش آغاز کرد.

زمانیکه ییم وینگ چون برای همسایگان تنهایک خانم خانه دارمحسوب میشد وی توانست با پشتکار و اراده قوی دومین زن مطرح در دنیای هنرهای رزمی گردد
.

سومین راهبه ی بودایی

سومین زن درعالم وینگ چون ، یعنی عروس استادی که (یپ من) شاگرد او بود،افتخار آن را داشت تا به همسرش تکنیکهای وینگ چون را آموزش دهد .

شوهر این خانم که پسر استاد بود افتخار آشنایی با تکنیکهای سری را نداشت و چون آن توانایی خاص تنها در این خانم دیده شد ، از طرف پدرشوهرش مفتخر به دریافت تکنیکهای مرگبار گشت .

در دیگر داستنهایی که از سبکهای کونگ فو وجود دارد زنان نقش موثری داشته اند. بطور مثال سبک (درنایی که بدنبال طعمه است) توسط یک خانم بودایی بوجود آمد.تنها استاد این سبک که درقید حیات است مقیم کشور تایوان میباشد، سبکی که آدمی رابه یاد وینگ چون میاندازد

تکنیک های مشت متقاتع

در این روش شما باید موقیت و فاصله خود را با حریفتان مشخص کنید تا بتوانید تکنیک را به خوبی انجام دهید. باید توجه داشته باشید که تکنیک ها را باید به صورت مداوم انجام دهید تا تکنیک ها به صورت غریزی در بدن شما بیافتد.
در تکنیک زیر شما صبر می کنید یا حریف را تحریک می کنید تا حمله کند وقتی حریف حمله خود را شروع کرد با کمی خم شدن به سمت جلو که به حریف نزدیک شویم بعد با دست مخالف ضربه حریف را دفاع و با دست بعدی به صورت متقاتع ضربه میزنیم

نکته: باید توجه داشت که ضربه را به نقطه حساس بدن وارد شود تا حریف از پا در آید

وینگ چون وینگ چون

  در روش بعدی وقطی که حریف حمله خود را شروع می کند هماهنگ با حریف شما هم دفای هود زا شروع می کنید و با دست مخالف به صورت دورنا (مچ دست به سمت پایین) آن را دفاع بعد با همان دست به صرعت ضربه را به حریف وارد کنید.

نکته: باید خود را به سمت جلو حدایت کنید و حریف را به سمت خودتان

وینگ چون

 متوقف کردن
در این روش شما می توانید با دو حرکت حریفتان را زمین گیر کنید در این تکنیک شما باید دقت بالای داشته با شید و برای متوقف مردن حریف سرهت خود را به مراتب با لا ببرید شما در اکنیک طزیر باید حریف را تحیک به حمله کنید وقتی حریف به شما حمله کرد با سد کردن پای جلوی خود بر روی پای حریف او را متوقف می کنید بعد با ضربه دست جلو او را از پای در می آورید.

کونگ فو کونگ فو